BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Romance Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190905T211720Z DESCRIPTION:FAGLIGE/TVÆRFAGLIGE SELSKABER\nFAGLIGE/TVÆRFAGLIGE SELSKABER SÆTTER FOKUS PÅ LABORATORIESPECIALERNES FREMTID I DEN DANSKE SUNDHEDSSEK TOR.\n \n \n \nDEN BLØDENDE PATIENT – HVAD ER KRAVENE TIL LABORATORIET? \n\nMads Nybo\, Konst. ledende overlæge Klinisk Diagnostisk Afd.\, Sydves tjysk Sygehus Esbjerg\, og Formand for DSTH (Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase) \n\nBlødning er en af de store udfordringer på hospitalerne \, som kræver tæt samarbejde med laboratorierne for at sikre hurtig diag nostik mhp. rettidig behandlingsvejledning og -monitorering.\n\n\n\n \n \n \nSøren Mose Hansen\, Speciallæge i anæstesiologi\, DSTH (Dansk Selska b for Trombose og Hæmostase) \n\n\n\n \n \n DTEND;TZID="Romance Standard Time":20190925T114500 DTSTAMP:20190905T211720Z DTSTART;TZID="Romance Standard Time":20190925T111500 LAST-MODIFIED:20190905T211720Z LOCATION:Lokomotivværkstedet\, Laboratoriescenen PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=da:DiaLabXpo: Onsdag 25. september\, Mads Nybo og Søren M ose Hansen: Den blødende patient – hvad er kravene til laboratoriet? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000090825EA43164D501000000000000000 0100000004528A2C885A53A4BBE6DF59CCA1A9ED0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

FA GLIGE/TVÆRFAGLIGE SELSKABER

FAGLIGE/TVÆRFAGLIGE SELSKABER SÆTTER FOKUS PÅ LABORATORIESPECIALERNES FREMTID I DEN DANSKE SUNDHEDSSEKTOR.

 \;

 \ ;

 \;

DEN BLØDENDE PATIENT –\; HVA D ER KRAVENE TIL LABORATORIET?


Mads Nybo\, Konst. ledende overlæge Klinisk Diagnostisk Afd.\, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg\, og Formand for DSTH (Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase) \;

Blødning er en af de store udfordringer på hospitalerne\, som kræver tæt samarbejde med laboratorierne for at sikre hurtig diagnostik mhp< /span>. rettidig behandlingsvejledning og -monitorering.

< o:p> \;

 \;

 \;

Søren Mose Hansen\, Speciallæge i anæstes iologi\, \;DSTH (Dansk Selskab for Trombose og Hæm ostase) \;

 \;< /p>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR