BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Romance Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190905T211545Z DESCRIPTION:FAGLIGE/TVÆRFAGLIGE SELSKABER\nFAGLIGE/TVÆRFAGLIGE SELSKABER SÆTTER FOKUS PÅ LABORATORIESPECIALERNES FREMTID I DEN DANSKE SUNDHEDSSEK TOR.\n \n \n \nBRUG AF POCT I KLINISK MIKROBIOLOGI\n\nUffe Vest Schneider\ , 1.Reservelæge\, ph.d.\, DSKM (Danish Society for Clinical Microbiology) \nKort tid fra prøvetagning til endeligt testresultat har vist sig at væ re afgørende for optimal patientbehandling. Point-of-Care Testning kan de rfor reducere patientmorbiditet og mortalitet. Specialet Klinisk Mikrobiol ogi har hovedfokus på dette strategiske mål.\n \n DTEND;TZID="Romance Standard Time":20190925T111500 DTSTAMP:20190905T211545Z DTSTART;TZID="Romance Standard Time":20190925T104500 LAST-MODIFIED:20190905T211545Z LOCATION:Lokomotivværkstedet\, Laboratoriescenen PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=da:DiaLabXpo: Onsdag 25. september\, Uffe Vest Schneider: Brug af POCT i klinisk mikrobiologi TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D0480E5D3164D501000000000000000 010000000C1BC76CB5015344F8DB4A74D3027A649 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

FAGLIGE/TVÆRFAGLIGE SELSKABER

FAGLIGE/TVÆRFAGLIGE SELSKABER SÆTTER FOKUS PÅ LABORATORIESPECIALE RNES FREMTID I DEN DANSKE SUNDHEDSSEKTOR.

 \;

 \;

 \;

BRUG AF POCT I \;KLINISK MIKROBIOLOGI


Uffe Vest Schneider\, 1.Reservelæge\, ph.d.\, \;DSKM (Danish Society for Clinical Microbiology)< /a>

Kort tid fra prøvetagning til endeligt testresult at har vist sig at være afgørende for optimal patientbehandling. Point-o f-Care Testning kan derfor reducere patientmorbiditet og mortalitet. Speci alet Klinisk Mikrobiologi har hovedfokus på dette strategiske mål.< /o:p>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR