BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Romance Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Grøn kategori CLASS:PUBLIC CREATED:20190911T080459Z DESCRIPTION:FREMTIDSKONFERENCE\nFUTURE LAB ER EN INNOVATIV FREMTIDSKONFEREN CE OG UDSTILLING AF PROTOTYPER OG GADGETS.\n \n \n \nBOXING FUTURE HEALTH \n\nSara Gry Striegler\, Programme Director\, Dansk Design Center \n \nEr vi i fremtiden omgivet af en bazar af sundhedsløsninger? Vil vi nøjes me d det meste for de fleste?\n\nBliver vi sundere mennesker – og en lidt b edre udgave af os selv? Eller har vi i forebyggelsens navn etableret et Mi nistry of Root Causes? Hvilke nye komptencer skal vi have og hvem skal vi arbejde sammen med i fremtiden\, for at blive ved med at levere innovative og værdifulde løsninger indenfor sundhedsområdet? \n\nProgramchef Sara Gry Striegler fra Dansk Design Center vil tage os en tur ud i fire altern ative fremtider og give os mulighed for at drøfte de potentialer og udfor dringer vi bør tage stilling til allerede nu. \n \n\n \n \n DTEND;TZID="Romance Standard Time":20190926T114500 DTSTAMP:20190911T080459Z DTSTART;TZID="Romance Standard Time":20190926T110000 LAST-MODIFIED:20190911T080459Z LOCATION:Lokomotivværkstedet\, Laboratoriescenen PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=da:DiaLabXpo: Fremtidskonference\, Thursday 26 September\, Sara Gry Striegler: Boxing future health TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000010C53F153664D501000000000000000 0100000000E44A91EA303C44CB401A17775F916A9 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

FREMTIDS KONFERENCE

FUTURE LAB ER EN INNOVATIV FREMTIDSKONFERENCE OG UDSTILL ING AF PROTOTYPER OG GADGETS.

 \;

 \;

 \;

BOXING FUTURE HEALTH \;


Sara Gry Striegler\, Programme Director\, \;Dansk Design Cen ter \;
 \;
Er vi i fremtiden omgivet af en ba zar af sundhedsløsninger? Vil vi nøjes med det meste for de flest e?

Bliver vi sundere mennesker –\; og en lidt bedre udgave af os selv? Eller har vi i forebyggelsens navn etableret et Ministry of Root Causes? Hvilke nye komptencer
skal vi have og hvem skal vi arbejde sam men med i fremtiden\, for at blive ved med at levere innovative og værdif ulde løsninger indenfor sundhedsområdet? \;

Programchef Sara Gry Striegler fra Dansk Design Center vil tage os en tur ud i fire alterna tive fremtider og give os mulighed for at drøfte de potentialer og udford ringer vi bør tage stilling til allerede nu. \;

&nb sp\;

 \;

 \;

< /div> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR