BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Romance Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190905T213557Z DESCRIPTION:FREMTIDSKONFERENCE\nFUTURE LAB ER EN INNOVATIV FREMTIDSKONFEREN CE OG UDSTILLING AF PROTOTYPER OG GADGETS.\n \n \n \nRADIKAL INNOVATION DE R VIRKER!\n \nJohn Zibert\, Chief Medical Officer\, LEO Pharma Innovation Lab\n\nLEO Pharma Innovation Lab har vundet flere priser - heriblandt DI-p risen - for sit banebrydende og resultatskabende arbejde for at bringe pro duktudvikling i medico-industrien fra medikamentfokuseret "sick care" til data baseret "health care". Udgangspunktet er et helt nyt og paradigmebryd ende skift til digitalt indfødte metoder med udgangspunkt i patientrejsen og hurtige cykler for produktkoncepter\, såkaldte MVPs eller Minimum Via ble Products\, der bliver til på blot 100 dage. Hør hvordan farten fra d en digitale tidsalder kan nå laboratorierne\, og hvordan man i praksis fo rener et udgangspunkt i mennesket og produktoplevelsen med cutting edge te knologi.\n \n DTEND;TZID="Romance Standard Time":20190926T123000 DTSTAMP:20190905T213557Z DTSTART;TZID="Romance Standard Time":20190926T120000 LAST-MODIFIED:20190905T213557Z LOCATION:Lokomotivværkstedet\, Laboratoriescenen PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=da:DiaLabXpo: Fremtidskonference\, Torsdag 26. september\, John Zibert: Radikal innovation der virker! TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000400A8A873664D501000000000000000 01000000004067C63AD24AE46832639C7645FD818 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

FREMTIDSKONFERENCE

FUTURE LAB ER EN INNOVATIV FREMTIDSKONFERENCE OG UDSTILLING AF PROTOTYPER OG GAD GETS.

 \;

 \;

 \;

RADIKAL INNOVATION DER VIRKER!
 \;

John Zibert\, Chief Medical Officer\ , LEO \;Pharma Innovation Lab
< br>
L EO \;Pharma Innovation Lab har vundet flere priser - heriblandt DI-pri sen - for sit banebrydende og resultatskabende arbejde for at bringe produ ktudvikling i medico-industrien fra medikamentfo kuseret "\;sick care"\; til data baseret "\;health care"\;. Udgangspunktet er et helt nyt og paradigme brydende skift til digitalt indfødte metoder med udgangspunkt i patientre jsen og hurtige cykler for produktkoncepter\, såkaldte MVPs eller Minimum Viable Products\, der bliver til på blot 100 dage. Hør hvordan farten fra den digitale tidsal der kan nå laboratorierne\, og hvordan man i praksis forener et udgangspu nkt i mennesket og produktoplevelsen med cutting edge teknologi.

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR