BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Romance Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190905T213805Z DESCRIPTION:FREMTIDSKONFERENCE\nFUTURE LAB ER EN INNOVATIV FREMTIDSKONFEREN CE OG UDSTILLING AF PROTOTYPER OG GADGETS.\n \n \n \nFREMTIDENS DATABASERE DE SUNDHEDSOPTIMERING - IBM WATSON OG ARBEJDET MED DATA OG KUNSTIG INTELLI GENS I SUNDHEDSREGI \n\nMathias Karlsson\, Chief Medical Officer\, IBM\, N ordic Markets\n\nMed lærende algoritmer kan vi blive bedre til at forudsi ge sygdom såvel som til at behandle og forebygge. Det er essensen af arbe jdet i sundhedsregi med kunstig intelligens\, som IBM med Watson har pione ret i. \nHør hvordan man allerede nu arbejder med at tage den spændende Watson teknologi i brug på mange forskellige datakilder - og hvordan frem tidens databaserede redskaber vil ændre på måden at arbejde med sundhed på. \n \n DTEND;TZID="Romance Standard Time":20190926T143000 DTSTAMP:20190905T213805Z DTSTART;TZID="Romance Standard Time":20190926T140000 LAST-MODIFIED:20190905T213805Z LOCATION:Lokomotivværkstedet\, Laboratoriescenen PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=da:DiaLabXpo: Fremtidskonference\, Torsdag 26. september\, Mathias Karlsson: Fremtidens databaserede sundhedsoptimering - IBM Watson og arbejdet med data og kunstig intelligens i sundhedsregi TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000004D27F63664D501000000000000000 01000000081E847C61FFE5E41B639B4145A30B7B8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

FREMTIDSKONFE RENCE

FUTURE LAB ER EN INNOVATIV FREMTIDSKONFERENCE OG UDSTILLING A F PROTOTYPER OG GADGETS.

 \;

 \;

 \;

FREMTIDENS DAT ABASEREDE SUNDHEDSOPTIMERING - IBM WATSON OG ARBEJDET MED DATA OG KUNSTIG INTELLIGENS I SUNDHEDSREGI \;


Mathias Karlsson\, Chief Medical Officer\, \;IBM\, Nordic Markets

Med lærende algoritmer kan vi blive bedre til at forudsige sygd om såvel som til at behandle og forebygge. Det er essensen af arbejdet i sundhedsregi med kunstig intelligens\, som IBM med Watson har pioneret i.& nbsp\;
Hør hvordan man allerede nu arbejder med at tage den spændende Watson teknologi i brug på mange forskellige datakilder - og hvordan fre mtidens databaserede redskaber vil ændre på måden at arbejde med sundhe d på. \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR