BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Romance Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190905T213701Z DESCRIPTION:FREMTIDSKONFERENCE\nFUTURE LAB ER EN INNOVATIV FREMTIDSKONFEREN CE OG UDSTILLING AF PROTOTYPER OG GADGETS.\n \n \n \nVIRTUELLE LABORATORIE R OG DEN NYE DIGITALE VIRKELIGHED\n\nMikkel Mouritz Marfelt\, Director\, L abster\n\nStuderende lærer i gennemsnit dobbelt så godt\, når de træne r laboratoriearbejde og udfører medicinske forsøg i virtual reality. Men vi er først lige begyndt at tappe ind i potentialet for at blande den fy siske virkelighed op med den digitale\, når vi skal forske\, efteruddanne og arbejde sammen virtuelt - på tværs af geografier og fagligheder. Tag med på et praktisk dyk i fremtidens VR-muligheder\, når Labster kommer med sine erfaringer fra samarbejde med virksomheder som Google og Lenovo o g førende universiteter og udviklingsmiljøer med at skubbe til grænsern e for\, hvad den digitale virkelighed kan gøre for den fysiske hverdag i laboratorierne. \n \n\n \n \n DTEND;TZID="Romance Standard Time":20190926T133000 DTSTAMP:20190905T213701Z DTSTART;TZID="Romance Standard Time":20190926T130000 LAST-MODIFIED:20190905T213701Z LOCATION:Lokomotivværkstedet\, Laboratoriescenen PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=da:DiaLabXpo: Fremtidskonference\, Torsdag 26. september\, Mikkel Mouritz Marfelt: Virtuelle laboratorier og den nye digitale virkel ighed TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A08309B13664D501000000000000000 0100000009D9CCDD11DA8E14981379C57C4E3464B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

FREMTIDSKONFERENCE

FUTURE LAB ER EN INNOVATIV FREMTIDSKONFE RENCE OG UDSTILLING AF PROTOTYPER OG GADGETS.

 \;

 \;

 \;

VIRTUELLE LABORATORIER OG DEN NYE DIGITALE VIRKELIGHED


Mikkel Mouritz Marf elt\, Director\, Labster

Studerende lærer i gennemsnit dobbelt så godt\, når de træner la boratoriearbejde og udfører medicinske forsøg i virtual reality. Men vi er først lige begyndt at tappe ind i potentialet for at blande den fysisk e virkelighed op med den digitale\, når vi skal forske\, efteruddanne og arbejde sammen virtuelt - på tværs af geografier og fagligheder. Tag med på et praktisk dyk i fremtidens VR-muligheder\, når Labster kommer med sine erfaringer fra samarbejde med virksomheder som Google og Lenovo og førende universiteter og udviklingsmiljøer med a t skubbe til grænserne for\, hvad den digitale virkelighed kan gøre for den fysiske hverdag i laboratorierne. \;

 \;

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR