BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Romance Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190905T213928Z DESCRIPTION:FREMTIDSKONFERENCE\nFUTURE LAB ER EN INNOVATIV FREMTIDSKONFEREN CE OG UDSTILLING AF PROTOTYPER OG GADGETS.\n \n \n \nDIGITALE VERDENSLABOR ATORIER: KUNSTIG INTELLIGENS\, CROWDSOURCING OG EMOTIONELLE DATA\n\nThomas Bjørnsten\, Ass. Prof. v Aarhus Universitet og medstifter af Human Data by Innovation Lab\n\nTilgangen til viden og innovation har undergået en r evolution med digitale redskaber til at dele og udveksle på tværs af geo grafi og sprog - i realtid. Men hvad skal der til for at mobilisere masser ne til en dataindsamling\, og hvordan samler\, kobler og bruger man realti dsdata om menneskelige reaktioner? \n \n\n \n \n DTEND;TZID="Romance Standard Time":20190926T153000 DTSTAMP:20190905T213928Z DTSTART;TZID="Romance Standard Time":20190926T150000 LAST-MODIFIED:20190905T213928Z LOCATION:Lokomotivværkstedet\, Laboratoriescenen PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=da:DiaLabXpo: Fremtidskonference\, Torsdag 26. september\, Thomas Bjørnsten: Digitale verdenslaboratorier: Kunstig intelligens\, cr owdsourcing og emotionelle data TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B04F392C3764D501000000000000000 0100000009663BCDF29B9824C87C0463CC4E9C031 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

FREMTIDSKONFERENCE

FUTURE LAB ER EN INNOVATIV FREMTIDSKONFE RENCE OG UDSTILLING AF PROTOTYPER OG GADGETS.

 \;

 \;

 \;

DIGI TALE VERDENSLABORATORIER: KUNSTIG INTELLIGENS\, CROWDSOURCING OG EMOTIONEL LE DATA

Thomas Bjørnsten\, Ass. Prof. v Aa rhus Universitet og medstifter af Human Data by Innovation Lab

Tilgange n til viden og innovation har undergået en revolution med digitale redska ber til at dele og udveksle på tværs af geografi og sprog - i realtid. M en hvad skal der til for at mobilisere masserne til en dataindsamling\, og hvordan samler\, kobler og bruger man realtidsdata om menneskelige reakti oner? \; \;

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR