BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Romance Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Grøn kategori CLASS:PUBLIC CREATED:20190911T080401Z DESCRIPTION:FREMTIDSKONFERENCE\nFUTURE LAB ER EN INNOVATIV FREMTIDSKONFEREN CE OG UDSTILLING AF PROTOTYPER OG GADGETS.\n \n \n \nFUTURE LAB - LABORATO RIE OG LEDERSKAB I EN DIGITAL TID\n \nMads Thimmer\, CEO og medstifter af Innovation Lab \n \n\n \nDet er essentielt at kunne tiltrække den næste generation af talent - men hvad tænder den digitale generation og hvordan skaber man et miljø\, hvor de føler sig hjemme? Arbejdsformater er på vej fra software\, og vi skal arbejde agile og teambaseret\, iterativt og samskabende\, gerne i sprints og med design tænknings-redskaber. Men hvad betyder begreberne i virkeligheden for laboratorie- og forskningsarbejde - og hvordan giver de værdi? \n \n DTEND;TZID="Romance Standard Time":20190926T103000 DTSTAMP:20190911T080401Z DTSTART;TZID="Romance Standard Time":20190926T100000 LAST-MODIFIED:20190911T080401Z LOCATION:Lokomotivværkstedet\, Laboratoriescenen PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=da:DiaLabXpo: Torsdag - Fremtidskonference - Future lab - laboratorie og lederskab i en digital tid\, Mads Thimmer TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000008061655B3664D501000000000000000 010000000724568A619B69943A97C8218DFC69E53 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

FREMTIDSKONFERENCE

FUTURE LAB ER EN INNOVATIV FREMTIDSKONFERENCE OG UDSTILLING AF PROTOTYPER OG GADGETS.< /o:p>

 \;

 \;

 \;

FUTURE LAB - LABORATORIE OG LEDERSKAB I EN D IGITAL TID
 \;

Mads Thimmer\, CEO og medstifter af Innovation La b \;

 \;< /o:p>

 \;< /p>

Det er essentielt at kun ne tiltræ\;kke den næ\;ste generation af talent - men hvad t&ael ig\;nder den digitale generation og hvordan skaber man et miljø\;\, hvor de fø\;ler sig hjemme? Arbejdsformater er på\; vej fra sof tware\, og vi skal arbejde agile og teambaseret\, iterativt og samskabende \, gerne i sprints og med design tæ\;nknings-redskaber. Men hvad bety der begreberne i virkeligheden for laboratorie- og forskningsarbejde - og hvordan giver de væ\;rdi? \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR